Vragen?

Wat is natuurlijke kraamzorg?
Natuurlijke Kraamzorg is gebaseerd op de natuurlijke kennis van het eigen lichaam. Je maakt gebruik van natuurlijke middelen om je baby te verzorgen, deze middelen kunnen ook jou (en je gezin) ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan je baby verschonen zonder warmte te verliezen, inbakeren en kompressen aanleggen. Ervaring leert dat gezinnen met natuurlijke kraamzorg een goed herstel, voldoende groei en rust ervaren. Voor meer informatie over wat je nodig hebt voor natuurlijke kraamzorg, klik hier.
Waar bestel ik een natuurlijk kraampakket?
Een natuurlijk kraampakket is een alternatief op het reguliere kraampakket dat je bij de zorgverzekering aan kan vragen. Het pakket bevat alle essentiële benodigdheden voor de liefdevolle verzorging van jou en je kindje in de kraamtijd en daarna. De verzorgingsproducten zijn zo duurzaam en eerlijk als mogelijk is. Op moederaarde.nl of dalaounatuurlijk.nl vind je meer informatie over dit pakket en kan je deze ook bestellen.
Wat is aromatherapie en hoe zou het gebruikt kunnen worden bij de bevalling en in de kraamperiode?
Aromatherapie stimuleert het zelfhelende vermogen van lichaam en geest door het gebruik van etherische oliën (ook wel essentiële oliën genoemd). Deze oliën worden gewonnen uit zuiver plantaardig materiaal. De oliën komen door inademing en het aanbrengen op de huid in ons systeem terecht. Als je een etherische olie inademt wordt deze eerst opgevangen door de reukzenuw, die vervolgens een seintje naar de hersenen stuurt. Je hersenen kunnen in reactie daarop chemische stoffen vrijlaten die inwerken op het zenuwstelsel. Dat kan ontspannend of juist activerend zijn. Je kunt je dus voorstellen dat iedere geur een hele andere uitwerking tot stand brengt. Zo kan het onder andere helpen bij het opwekken van weeën, pijnverlichting, spanning, kraamtranen en problemen bij borstvoeding.
Waarom moet ik klossen gebruiken, als ik niet thuis wil bevallen?
Tijdens de kraamtijd moet de kraamverzorgende jou en je kindje ook in bed kunnen verzorgen. Hiervoor is het belangrijk dat je bed op een gezonde werkhoogte staat. Dit doe je door het gebruiken van klossen. Daarnaast kan het voorkomen dat je bevalling sneller verloopt dan je verwacht had, zodat er geen tijd meer is naar het ziekenhuis of kraamhotel te gaan. Als je bed dan alvast op klossen staat, kan je alsnog thuis bevallen. Ook al zat dat niet helemaal in de planning.
Wat kan ik verwachten van de kraamverzorgende?
Of je een thuisbevalling, een poliklinische bevalling of een medische bevalling hebt, in alle gevallen heb je recht op kraamzorg. De kraamverzorgende zal tijdens de kraamperiode haar uiterste best doen om jou en je partner te helpen weer structuur en rust te creëren. Daar waar nodig zal zij aansturen, nuttige tips en adviezen geven bij de verzorging van je baby. De kraamverzorgende houdt de gezondheid van jou en je baby goed in de gaten en registreert haar bevindingen dagelijks in het kraamdossier. Dit dossier mag je aan het einde van de kraamperiode houden, zodat je na de kraamperiode alles op je gemak kunt teruglezen. Dit alles met als hoofddoel dat jij na de kraamtijd de baby zelfstandig kunt verzorgen en de dagelijkse bezigheden langzaam weer kunt oppakken. Hier de kerntaken nog even op een rijtje.
De kraamverzorgende…

…assisteert de verloskundige tijdens de bevalling;

…observeert moeder en baby, signaleert en rapporteert haar bevindingen in het kraamdossier;

…stelt een zorgplan op en werkt nauw samen met de verloskundige;

…begeleidt je bij het geven van borst- en/of kunstvoeding;

…leert je roterend (draaiend) verzorgen;

…geeft gezondheids- en opvoedingsvoorlichting en instructies;

…geeft aandacht aan de integratie van de baby in jouw gezin;

…waarborgt de algehele hygiëne;

…verricht dagelijks lichte huishoudelijke taken;

…biedt ondersteuning aan overige gezinsleden;

…doet een overdracht aan het consultatiebureau;

…biedt een luisterend oor.
Krijg ik één kraamverzorgende in de kraamperiode?
Ons streven is dat je tijdens de kraamweek één kraamverzorgende ziet. Stabiliteit in een kraamgezin vinden wij heel belangrijk. Soms komt het voor dat er toch een wisseling plaatsvindt. Bijvoorbeeld door ziekte van de kraamverzorgende, of in drukke periodes.
Wat kan ik doen als ik geen ‘klik’ heb met de kraamverzorgende?
Lieve Kraamzorg wil jou en je gezin een ontspannen en liefdevolle kraamtijd bezorgen. Ondanks dat wij tijdens het intakegesprek uitgebreid jullie wensen hebben besproken, kan het voorkomen dat het met de kraamverzorgende toch niet helemaal ‘klikt’. Wat doe je dan? Bel zo snel mogelijk naar de bevallingslijn en wij gaan ons best doen om de kraamverzorgende te wisselen. Zodat jullie kunnen terugkijken op een liefdevolle kraamtijd.
Komt de kraamverzorgende ook ’s nachts als ik ontslagen word uit het ziekenhuis?
Ja, zeker. De kraamverzorgende komt ook in de avond of ’s nachts als je thuiskomt uit het ziekenhuis. Bel naar de bevallingslijn om door te geven wanneer jullie naar huis mogen. Vervolgens plannen wij samen wanneer de kraamverzorgende naar jullie toe komt voor een opstart waarbij zij de zorg voor moeder en kind geeft en instructies voor de nacht.
Wat zijn de kosten van kraamzorg en wat wordt er vergoedt?
In Nederland valt kraamzorg in de basisverzekering. Dit betekent dat alle kosten voor de inschrijving bij het kraambureau, de intake, de eventuele assistentie tijdens de thuisbevalling (partusassistentie) en de geïndiceerde kraamzorguren vergoedt worden. Maar let op: de wettelijke eigen bijdrage wordt niet vergoedt. De wettelijke eigen bijdrage in 2019 bedraagt €4,40 per uur. Ben je aanvullend verzekerd, kijk dan goed in je polisvoorwaarden. Het kan zo zijn dat de wettelijke eigen bijdrage gedeeltelijk of zelfs geheel vergoedt wordt. Of dat je een kraampakket ontvangt via de zorgverzekeraar of recht hebt op eventuele andere vergoedingen voor de lactatiekundige of uitgestelde kraamzorg.
Hoeveel uren kraamzorg krijg ik (indicatiestelling)?
Tijdens het intakegesprek bij jou thuis bespreek je samen met de kraamconsulente aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) het aantal (wens)uren kraamzorg dat je wilt ontvangen. Ga je borstvoeding geven dan heb je recht op 49 uur en bij kunstvoeding heb je recht op 45 uur. De uren worden over 8 dagen verdeeld, beginnend bij de eerste geboortedag. Het is van jouw situatie afhankelijk of er kraamzorg uren afgaan of bijkomen. Blijf je bijvoorbeeld wat langer in het ziekenhuis dan gaan er per dag 6 uur af als je borstvoeding geeft of 5,5 uur als je kunstvoeding geeft. Heeft jouw kindje of jijzelf extra ondersteuning nodig dan kunnen er uren bijkomen. Dit is zorg op maat afgestemd op jouw behoeften.
Kan ik tijdens de kraamzorg mijn uren zorg verhogen?
Ja, de mogelijkheid bestaat om meer zorg af te nemen. De kraamverzorgende overlegt met de verloskundige en het kraambureau of dit mogelijk is. En past daarop haar werktijden aan. In drukke periodes of als er een tekort is aan kraamverzorgenden kan het zo zijn dat de tijdens de intake afgesproken uren niet geleverd kunnen worden. Jij en je gezin worden daar zoveel mogelijk vooraf over geïnformeerd. Deze situatie is natuurlijk verre van ideaal, voor zowel jullie als ons.
Wanneer moet ik een borstkolf huren in de kraamperiode?
In de kraamperiode ondersteunt jouw kraamverzorgende jou bij het geven van borstvoeding. Het is niet nodig om de borstkolf al in huis te hebben. Mocht er een borstkolf nodig zijn, dan kan je deze bij ons huren. Je betaalt een borgsom van €65. En de huurprijs is €2,50 per dag. Bij het terugbrengen van de kolf worden de huurkosten verrekend met de borgsom. De kraamverzorgende zal jou hier over informeren.
Wat is ‘vroegsignalering’?
Vroegsignalering is in een vroeg stadium risicofactoren signaleren die zouden kunnen leiden tot problemen in de opvoeding. De kraamverzorgende observeert en signaleert in de kraamtijd en bespreekt eventuele risicofactoren. Samen met jou, de verloskundige en Jeugdgezondheidszorg kan er naar oplossingen gezocht worden of extra ondersteuning aangevraagd worden. Andersom kan natuurlijk ook, dat jij aangeeft extra ondersteuning nodig te hebben.
Waar kan ik een klacht indienen?
Jouw wensen, behoeften en vragen staan centraal. Lieve Kraamzorg doet dan ook ons uiterste best om kwalitatief, betrouwbare kraamzorg te leveren. Voldoet onze zorg onverhoopt toch niet aan je verwachtingen, dan horen wij dit heel graag. We zoeken samen naar een oplossing. Je kan de klacht telefonisch of via de e-mail doorgeven. Voor meer informatie, zie onze klachtenregeling.

Geen antwoord op je vraag kunnen vinden?

Bel ons via
070 783 00 56
Stuur ons een e-mail
info@lievekraamzorg.nl